Welkom!

Kinderen ervaren emoties al vanaf zeer jonge leeftijd en gebruiken ze om hun wensen duidelijk te maken. Een lach wanneer papa of mama in het blikveld verschijnt; een boze kreet wanneer speelgoed buiten handbereik ligt. Als kinderen ouder worden, leren ze hun emoties op steeds betere wijze te uiten in verschillende situaties.

Het op "gepaste" wijze leren omgaan met emoties van jezelf en anderen is een proces waar veel bij komt kijken. Kinderen moeten hun eigen gevoelens kunnen herkennen en kunnen benoemen. Tijdens het opgroeien, leren zij met behulp van hun sociale omgeving (ouders, leerkrachten en leeftijdsgenootjes) wanneer ze wat zouden kunnen voelen, hoe ze dit zouden moeten uiten en tegen wie.

De sociale omgeving speelt dus een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als de communicatie niet vanzelf gaat? Voor kinderen en jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is communicatie met de mensen om hen heen niet vanzelfsprekend. Alle pubers zijn wel eens onredelijk boos. Maar als je niet goed uit je woorden kunt komen, is dit extra frustrerend. Wanneer is er sprake van normaal puberend gedrag en wanneer is extra begeleiding nodig? En hoeveel worden kinderen/jongeren met TOS gepest en hoe kan dit worden tegen gegaan?

Doel van onderzoek

Het is belangrijk om achterstanden op sociaal-emotioneel gebied te signaleren als een kind nog in ontwikkeling is. Niet alleen om de kans op problemen zo klein mogelijk te houden, maar ook om na te gaan wat de invloed is op het functioneren van het kind in te toekomst.

Door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden en Koninklijke Kentalis wordt momenteel onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met TOS. We willen de sociaal-emotionele ontwikkeling van een grote groep kinderen en jongeren met TOS in kaart brengen.

Er hebben zich 150 kinderen met TOS aangemeld voor dit onderzoek. Zij worden nu gevolgd in hun ontwikkeling. Alle kinderen hebben inmiddels twee keer deelgenomen. Vanaf april 2016 is de derde en laatste onderzoeksronde begonnen. Op de website zullen geregeld updates worden geplaatst over het onderzoek.  

Praktische toepasbaarheid

Met het EmoTOS onderzoek willen we graag bijdragen aan het onderwijs en de begeleiding van kinderen met TOS. Er lopen meerdere projecten. Momenteel zijn we druk bezig met een inventarisatie van beschikbare materialen voor psycho-educatie voor kinderen en jongeren met TOS. Er worden veel materialen ontwikkeld, maar het is moeilijk overzicht te krijgen van het aanbod. In 2015 is een grote groep professionals bij elkaar gekomen om na te denken over het aanbod. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben wij de beschikbare materialen beschreven

  1. Onder Theoretische achtergrond vindt u uitleg over de onderwerpen die in psycho-educatie aan bod kunnen komen: het leren begrijpen en communiceren van je eigen en andermans emoties, het leren kennen van wie je bent en leren over hoe jij communiceert met anderen. Deze uitleg komt overeen met de onderwerpen in het Inhoudelijk overzicht Psycho-educartie. 
  2. Onder Inhoudelijk overzicht Psycho-educatie vindt u een overzicht van de inhoud van de materialen; welke ontwikkelingsgebieden komen in het materiaal aan bod? Gaan de materialen alleen in op het kind zelf, of ook over het leren begrijpen van de ander?
  3. Onder Materialen Psycho-educatie vindt u een beschrijving van de bij ons beschikbare materialen. Wat is het voor materiaal? Voor wie is het geschikt? Wat is de werkvorm? en door wie is het ontwikkeld?   

Als u nog meer materialen heeft voor psycho-educatie van kinderen met TOS, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat we het aan de overzichten toe kunnen voegen.

Nieuwsbrieven

Na elke onderzoeksronde geven we een nieuwsbrief uit. Klik op de links hieronder om te nieuwsbrieven te lezen.

nieuwsbrief 1

nieuwsbrief 2