Nieuwsarchief

Deelnemers gezocht !


Naar school gaan is meer dan alleen lessen volgen. Op school breng je ook tijd door met je vrienden. Dit kan lastig zijn voor autistische jongeren. Samen met jou willen wij kijken hoe middelbare scholen open en toegankelijk kunnen zijn voor autistische jongeren. Wij zijn benieuwd naar welke aspecten op school al goed zijn, welke aspecten misschien nog beter kunnen.


Hoe ziet het er voor jou uit?

-Focusgroep met 6 andere jongeren met een gespreksleider (60 minuten).

-Verschillende onderwerpen die te maken hebben met de omgeving op jouw school.

-Iedereen krijgt de kans om eigen ervaringen en oplossingen te delen.

-Er bestaat zowel de mogelijkheid om op een locatie of om online deelte nemen.


Wat krijg jij er voor terug?

- Een vergoeding van 10 euro.

- Eventuele reiskosten worden vergoed.


Wat gebeurt er met jouw informatie?

- Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

- Je levert een bijdrage aan een betere school voor autistische jongeren.

Kijk hier voor meer informatie: Informatie voor jongeren