Nieuwsarchief

Emoties en communicatie

Het leren begrijpen van emoties en omgaan met emoties is erg belangrijk voor het welzijn van kinderen: kinderen die beter begrip hebben van hun emoties hebben bijvoorbeeld minder depressieve gevoelens. Dit geldt zowel voor kinderen met en zonder TOS. Dit is één van de belangrijkste bevindingen die Neeltje in Vilnius heeft gepresenteerd op een groot congres voor ontwikkelingspsychologen.

Ook blijkt dat kinderen die iets aan een emotionele situatie proberen te veranderen, door hulp te zoeken of door anders over de situatie na te gaan denken, minder depressieve gevoelens hebben. Weggaan uit moeilijke situaties of afleiding zoeken hebben daarentegen geen effect op de mate van depressieve gevoelens. Als kinderen weggaan uit een stressvolle situatie worden zij er minder door beïnvloed op de korte termijn. Maar mogelijk heeft dit op de lange termijn wel een negatieve invloed op depressieve gevoelens. De situatie zal namelijk niet veranderen, waardoor hij een negatieve invloed blijft houden. Kinderen met TOS rapporteren meer van deze vermijdende manieren om met moeilijke situaties om te gaan. Als alle longitudinale data binnen is van het onderzoek, kunnen we onderzoeken welk gevolg dit heeft op de lange termijn.

                         vilnius

Ook Evelien Broekhof heeft haar werk gepresenteerd. Zij vindt dat het ervaren van schuld een belangrijke factor is in vriendschappen. Als je iets fout doet in een relatie en je hierdoor schuldig voelt, ben je eerder geneigd sorry te zeggen en de relatie te herstellen. Daardoor lijkt dit een positief effect te hebben op vriendschappen, zowel in dove en slechthorende kinderen als in horende kinderen. Schaamte daarentegen heeft geen positief effect. Als je je schaamt denk je dat anderen slecht over jou zullen denken. Dit maakt dat je je als persoon minderwaardig voelt. Dit is iets anders dan dat je spijt hebt over één van je daden die je weer recht probeert te zetten, zoals bij schuld. Kinderen die veel schaamte rapporteren, zijn eerder agressief en hebben minder vriendschapskwaliteit.

Ook Susanne Denham sprak tijdens het symposium (rechts op de foto). Zij is een expert op het gebied van emotie ontwikkeling en emotie communicatie. En heeft hier samen met Maria von Salish (links) veel over geschreven. Tot slot sprak Katharina Voltmer uit Duitsland over het belang van emotiebegrip van anderen voor het succes op school, met vrienden en voor het welzijn van kinderen en jongeren. Zij liet zien dat emotiebegrip van anderen voor al deze gebieden een belangrijke factor is, maar dat er veel variatie is in hoe groot de effecten zijn.