Nieuwsarchief

TOS vergelijksscores in Emotieweb

Als kinderen sociaal of emotioneel een probleem hebben, is het fijn te weten wat precies het probleem is. Is het de emotie herkenning, de emotieregulatie of juist allebei? Dankzij subsidie van het Fonds Nuts OHRA hebben universiteit Leiden en de NSDSK een instrument ontwikkeld om het emotionele en sociale functioneren van kinderen in kaart te brengen. Dat heet Emotieweb. Hiermee kunnen professionals de ontwikkeling van een kind vergelijken met kinderen zonder TOS. En sinds kort kunnen ze ook vergelijken met kinderen mét TOS. De resultaten van het EmoTOS onderzoek zijn namelijk toegevoegd aan Emotieweb!

Hierdoor kunnen professionals nu specifiek kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS. Zij krijgen een plaatje uit emotieweb, een soort spinnenweb, waarbij je ziet hoe een kind functioneert in vergelijking met andere kinderen met TOS en in vergelijking met kinderen zonder TOS. Mocht bijvoorbeeld uit Emotieweb blijken dat een kind nog leerpunten heeft met emotie herkenning, dan kan de professional hierop inspelen en extra gaan oefenen op de vaardigheden die het kind nog moeilijk vindt. Zie voor meer informatie: www.emotieweb.nl