Nieuwsarchief

Klankbordbijeenkomst

Met het onderzoek Emotos willen we de begeleiding van kinderen en jongeren met TOS verbeteren. Hoe we dat kunnen doen weten de mensen die dagelijks met TOS te maken hebben natuurlijk het beste. Daarom hebben we een klankbordgroep gemaakt. Hierin zitten verschillende professionals van Kentalis, een moeder van de FOSS én natuurlijk een ervaringsdeskundige: een jongere met TOS van SpraakSaam. Op 3 december was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Het was erg leuk en nuttig iedereen bij elkaar te hebben. We hebben het onderzoek besproken en iedereen heeft ervaringen gedeeld. Daarna gaf iedereen aan waar ze behoefte aan zouden hebben. Opnieuw bleek dat er nog weinig materialen zijn om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS te onderzoeken en te begeleiden. Ook moet gekeken worden naar anti-pest programma’s en het contact tussen kinderen en jongeren met TOS. Iedereen was blij dat we dit onderzoek doen. Wij hebben veel ideeën gekregen en zijn extra gemotiveerd verder te gaan!

 

december 2014