Nieuwsarchief

Dove kinderen maken video

cameraHoe laat ik mijn wereld zien? is een bijzonder videoproject met dove en slechthorende kinderen en jongeren. Zij zullen op een speelse, creatieve en participatieve manier filmpjes maken op school om aan anderen te laten zien wat hen bezighoudt. Hierbij leren zij samen te werken en na te denken over hoe zij zich kunnen uiten. Het project is in het leven geroepen door de NSDSK, Carolien Rieffe en trainer Ivet Pieper om te onderzoeken of het inzetten van participatieve video bij dove en slechthorende kinderen een positief effect heeft op hun sociaal-emotionele ontwikkeling.