Emotieweb: van onderzoek naar praktijk


We zijn al een aantal jaren bezig met dit onderzoek en de vraag is natuurlijk: wat doen we met al die gegevens die we verzameld hebben? Eén van de doelen is om meer te weten te komen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van verschillende groepen kinderen. Daarover hebben we artikelen geschreven en presentaties gegeven in binnen- en buitenland. Dat is heel interessant voor andere onderzoekers, maar wat we ook graag willen, is dat kinderen en jongeren daadwerkelijk geholpen worden door ons onderzoek. Daarom hebben wij Emotieweb ontwikkeld. In Emotieweb zijn de testgegevens opgenomen van alle kinderen en jongeren die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Professionals mogen na een training de taken en vragenlijsten gebruiken en kunnen de scores van een kind dat zij in begeleiding hebben, invoeren via de (beveiligde) website. Vervolgens komt er een rapport in de vorm van een spinnenweb uit waarop in één oogopslag de sterke en minder sterke kanten in de ontwikkeling van het kind te zien zijn. Bovendien worden de scores van het individuele kind vergeleken met de scores van de groepen kinderen die hebben meegedaan aan het onderzoek. Zo kunnen professionals bijvoorbeeld zien hoe goed een doof of slechthorend kind het doet in vergelijking met andere dove/slechthorende kinderen. Als dat nodig is, kan vervolgens gewerkt worden aan het verbeteren van zwakke punten in de sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat allemaal dankzij de medewerking van al die kinderen/jongeren en hun ouders aan dit onderzoek!

Lees meer over Emotieweb op de website: www.emotieweb.nl

emotieweb