Welkom bij ons onderzoek!

Welke invloed heeft een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) op het emotionele en sociale functioneren van kinderen en jongeren? In het EmoTOS onderzoek volgen wij 150 kinderen met TOS in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook ouders vullen vragen lijsten in. Momenteel is de derde en laatste onderzoeksronde bezig. December 2016 is alle data binnen. Het EmoTOS onderzoek is een samenwerking tussen ontwikkelingspsychologie van Universiteit Leiden en Kentalis, mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra.  

Op deze website vindt u informatie over het doel en het verloop van het onderzoek. Ook zullen we steeds meer resultaten van het onderzoek publiceren en informatie geven over de producten die wij ontwikkelen om de begeleiding en het onderwijs van kinderen en jongeren met TOS te ondersteunen. Lees meer onder:

informatie voor jongeren

informatie voor ouders

informatie voor professionals

Partnerorganisaties:

logo Kentalis       leiden    nsdsk

Dankzij subsidie van:

nutsohra logo 2013nieuw       nwo

Subcategorieën

Blij, boos, bang

Dit onderzoek gaat over emoties. Voorbeelden van emoties zijn: verdriet, blij, boos, bang... Iedereen voelt ze wel eens. Soms zijn emoties heel lastig, of verwarrend. Wat moet je doen als je heel boos bent? Toen je klein was, stampte je misschien met je voeten en schreeuwde je heel hard. En dat hielp misschien. Maar als je ouder wordt, doe je dat niet meer. Dan ga je bijvoorbeeld praten met die persoon die je boos maakte. Want stampvoeten helpt dan vaak niet meer ;)

Maar over emoties praten is soms lastig. Je moet de goede woorden vinden. Begrijpen andere mensen jou?

Onderzoek

Wij doen onderzoek naar jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis tussen de 9 en 15 jaar. We vragen aan een heleboel jongeren hoe zij zich voelen. En hoe zij met andere mensen omgaan. Dan weten we beter hoe het met kinderen en jongeren met TOS gaat. Daarmee kunnen we later jongeren met problemen helpen.

We gaan bij alle kinderen en jongeren drie keer langs in twee en een half jaar. Daardoor kunnen we zien of er iets verandert als je ouder wordt. 

Welkom!

Kinderen ervaren emoties al vanaf zeer jonge leeftijd en gebruiken ze om hun wensen duidelijk te maken. Een lach wanneer papa of mama in het blikveld verschijnt; een boze kreet wanneer speelgoed buiten handbereik ligt. Kinderen leren steeds beter om deze emoties op effectieve wijze te uiten in verschillende situaties. Het goed omgaan met emoties is belangrijk in de ontwikkeling. Van kleine kinderen wordt nog wel geaccepteerd dat ze flink boos kunnen worden als ze hun zin niet krijgen, maar van oudere kinderen en volwassenen wordt niet meer verwacht dat ze rollend en krijsend in het gangpad van de supermarkt gaan liggen.

Het op "gepaste" wijze leren omgaan met emoties van jezelf en anderen is een proces waar veel bij komt kijken. Kinderen moeten hun eigen gevoelens kunnen herkennen en kunnen benoemen. Tijdens het opgroeien, leren zij met behulp van hun sociale omgeving (ouders, leerkrachten en leeftijdsgenootjes) wanneer ze wat zouden kunnen voelen, hoe ze dit zouden moeten uiten en tegen wie.

De sociale omgeving speelt dus een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als de communicatie niet vanzelf gaat? Voor kinderen en jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen Ernstige Taal en Spraak Moeilijkheden) is communicatie met de mensen om hen heen niet vanzelfsprekend. Alle pubers zijn wel eens onredelijk boos. Maar als je niet goed uit je woorden kunt komen, is dit extra frustrerend. Wanneer is er sprake van normaal puberend gedrag en wanneer is extra begeleiding nodig? En hoeveel worden kinderen/jongeren met TOS gepest en hoe kan dit worden tegen gegaan?

Doel van onderzoek

Het is belangrijk om achterstanden op sociaal-emotioneel gebied te signaleren als een kind nog in ontwikkeling is. Niet alleen om de kans op problemen zo klein mogelijk te houden, maar ook om na te gaan wat de invloed is op het functioneren van het kind in te toekomst.

Door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden en Koninklijke Kentalis wordt momenteel onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met TOS. We willen de sociaal-emotionele ontwikkeling van een grote groep kinderen en jongeren met TOS in kaart brengen. Hiermee kunnen we een instrument ontwikkelen om problemen in de sociaal-emotioneel ontwikkeling vroegtijdig op te sporen. Daarnaast gaan we een ontwikkelingslijn schrijven voor ouders en professionals. Hiermee kunnen kinderen en jongeren met TOS beter begeleid worden en kunnen problemen voorkomen worden.

Er hebben zich 155 kinderen met TOS aangemeld voor dit onderzoek. Zij worden nu gevolgd in hun ontwikkeling. Alle kinderen hebben al één keer deelgenomen. Na negen maanden doen zij voor de wteede keer mee. Op de website zullen geregeld updates worden gegeven over het onderzoek.  

Wat houdt het onderzoek in? 

Laatste Nieuws

Provocatie in pubers

Kinderen die een gevoel van controle hebben over hun sociale omgeving laten zich minder snel provoceren tijdens online gaming. Dit blijkt uit onderzoek van Carolien Rieffe en Sheida Novin. Zij vroegen kinderen een spel te spelen tegen een onbekende leeftijdsgenoot, die in werkelijkheid niet echt was. Tijdens het spel werd de leeftijdsgenoot steeds onaardiger. Alle kinderen werden hier natuurlijk boos om. Maar dit goldt minder voor kinderen die een gevoel van controle hadden in hun sociale relaties. Lees hier meer.

Samen spelen en leren met gebarenapp

Samen kunnen kletsen is belangrijk voor vrienden. Maar hoe gaat dat tussen dove en horende kinderen? Tom laat bij Koffietijd zien hoe hij samen met zijn vriendje gebaren leert met de gebaren-app van de NSDSK. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling en gebruikt de app met veel plezier.   

Brandbrief voor passend onderwijs

Kinderen met TOS ondervinden vaak sociale en emotionele problemen als gevolg van hun taalproblemen op jonge leeftijd. Maar deze problemen worden niet altijd herkend en erkend. Vooral als de taalachterstand afneemt, worden secundaire problemen onvoldoende serieus genomen, waardoor kinderen niet langer in aanmerking komen voor een indicatie. Dit kan schrijnende gevolgen hebben. Hieronder een brandbrief van de ouders van een jongen met TOS. Het taalniveau van deze jongen is inmiddels gemiddeld, maar de secundaire problemen worden onvoldoende erkend op school. Eind juni zit hij al 14 weken thuis en kunnen zijn ouders geen passend vervolg onderwijs vinden. Met de brief hopen zij aandacht te vragen bij het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie voor de impasse waarin zij zich bevinden.

Lees meer...