Welkom

Iedereen is wel eens verdrietig, boos, of juist blij. Hoe je omgaat met emoties is heel belangrijk in sociaal contact. Hoe laat je zien dat je iets niet leuk vindt? Hoe reageer je als je een spel wint? Wat doe je als je jaloers bent? Kinderen leren hun emoties te herkennen, te begrijpen en te uiten in sociale interacties met ouders, docenten en leeftijdsgenoten. Communicatie is hierbij erg belangrijk.

Wat gebeurt er als je minder begrijpt van de communicatie om je heen? Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende en dove kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens moeilijker onder woorden brengen, en/of hebben moeite anderen te begrijpen. Hierdoor is het leren over je eigen en andermans emoties moeilijker. Binnen het Focus on Emotions lab van Universiteit Leiden doen wij onderzoek naar de gevolgen van communicatieproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het onderzoek van het Focus on Emotions lab breidt zich momenteel uit naar de jongeren op de middelbare school. Niet voor alle jongeren is de toegang tot de sociale, fysieke en culturele omgeving binnen een school even toegankelijk. Dit geldt zowel voor jongeren met een TOS, die slechthorend zijn of voor jongeren met autisme. Het schoolplein project richt zich specifiek op deze laatste doelgroep. Samen met autistische jongeren zoeken we antwoord op de vraag hoe scholen beter toegankelijk kunnen worden voor iedereen.

iStock 500375223 emoties

TOS

In het EmoTOS project hebben we onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) tussen de 9 en 16 jaar. Lees meer over de uitkomsten en opbrengsten van dit onderzoek onder EmoTOS

DECIBEL

In het DECIBEL project doen wij onderzoek naar kinderen met gehoorverlies. Heb jij een brief thuis gekregen over dit onderzoek en wil je meer weten? Kijk dan hier: DECIBEL.

Het schoolplein project

In dit onderzoek doen we onderzoek naar de sociale inclusie van jongeren met autisme in het middelbaaronderwijs 

 

Partnerorganisaties:

logo Kentalisnsdsk    lumc    autisme   Logo-SpraakSaam   leiden

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door:

LOGO FNO c RGBnwoStichting Het Heinsius-Houbolt fonds

Laatste Nieuws

Webinar emotionele competentie versterken

Op dinsdag 18 januari 2022 geeft Neeltje een webinar over het versterken van emotionele competentie bij kinderen met communicatieproblemen. Dit wordt georganisserd door Stichting TOS centraal. Inschrijven kan via: https://tos-centraal.nl/product/webinar-emotionele-competentie

Proefschrift EmoTOS project

Taalproblemen hebben invloed op het schoolse leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen en het gedrag. Als taalproblemen onder de radar blijven, of de gevolgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling niet worden begrepen, kunnen kinderen in een negatieve spiraal terecht komen. Terwijl kinderen met de juiste begeleiding veel obstakels kunnen overwinnen. Het promotieonderzoek van Neeltje van den Bedem is afgerond, de verdediging was op 4 maart 2020. Nieuwsgierig naar de resultaten? Lees hier het proefschrift

Depressieve gevoelens en emotieregulatie bij TOS

depressie sociale steun

Kinderen met TOS tussen de 9 en 16 jaar oud rapporteren meer depressieve gevoelens dan kinderen zonder TOS, maar er zijn veel verschillen tussen kinderen. Deze verschillen hangen samen met de emotieregulatie strategieën die kinderen gebruiken. Als kinderen (met en zonder TOS) meer helpende strategieën ontwikkelen, zoals hulp vragen, jezelf afleiden en proberen problemen minder groot te maken (trivialiseren), rapporteren zij minder depressieve gevoelens. Als kinderen zich echter veel zorgen gaan maken om een probleem, of agressief worden in moeilijke situaties, hangt dit juist samen met meer depressieve klachten. Door kinderen te helpen in verschillende situaties helpende emotieregulatie stratagieën te kiezen, kunnen de negatieve gevoelens afnemen. Wil je meer weten, download dan hier het open access artikel. Lees je liever in het Nederlands: download dan de EmoTOS brochure