Welkom

Iedereen is wel eens verdrietig, boos, of juist blij. Hoe je omgaat met emoties is heel belangrijk in sociaal contact. Hoe laat je zien dat je iets niet leuk vindt? Hoe reageer je als je een spel wint? Wat doe je als je jaloers bent? Kinderen leren hun emoties te herkennen, te begrijpen en leren hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Dit gebeurt onder invloed van ouders en docenten, maar ook vrienden spelen een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk.

Wat gebeurt er als je minder begrijpt van de communicatie om je heen? Of als de toegang tot deze communicatie bemoeilijkt wordt? Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende en dove kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens moeilijker onder woorden brengen, en/of hebben moeite anderen te begrijpen. Hierdoor is het leren over je eigen en andermans gevoelens moeilijker. Binnen het Focus on Emotions lab van Universiteit Leiden doen wij onderzoek naar de gevolgen van communicatieproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

EmoTOS

In het EmoTOS onderzoek kijken we naar de emoties en sociale relaties van kinderen en jongeren tussen de 9 en 15 jaar met een Taalontwikkelingsstoornis. Alle kinderen doen drie keer mee aan het onderzoek. Tussen april en december 2016 gaan we opnieuw bij alle kinderen langs voor het derde en laatste deel van het onderzoek. Klik voor meer informatie op het EmoTOS- tabblad

DECIBEL

In het DECIBEL project doen wij onderzoek naar kinderen met gehoorverlies. Heb jij een brief thuis gekregen over dit onderzoek en wil je meer weten? Klik dan op het DECIBEL-tabblad bovenaan deze pagina.

Emoties en cultuur

Daarnaast doen wij onderzoek naar emoties bij jongeren. Hierbij kijken we naar hoe iemands cultuur invloed heeft op emoties. Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan op het EMOTIES EN CULTUUR-tabblad bovenaan deze pagina. 

 

Partnerorganisaties:

logo Kentalisnsdsk    lumc    autisme   Logo-SpraakSaam   leiden

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door:

nutsohra-logo-2013nieuwnwoStichting Het Heinsius-Houbolt fonds

Laatste Nieuws

Jongeren en groepsdruk

Jongeren beïnvloeden elkaar bij het maken van beslissingen. Dit kan zowel leiden tot meer risico gedrag, maar ook tot meer pro-sociaal gedrag. Het is belangrijk ook de positieve kanten van groepsdruk onder jongeren te benadrukken stelt Jorien van Hoorn. Op 12 januari is zij gepromoveerd aan universiteit Leiden op dit onderwerp onder begeleiding van Prof. Evelien Crone, Prof. Erik van Dijk en Prof. Carolien Rieffe. Ook jongeren met autisme blijken gevoelig voor de mening van leeftijdsgenoten. Jorien vond dat zij zich in dezelfde mate lieten beïnvloeden bij verdeelspelletjes als leeftijdsgenoten zonder autisme. Bekijk hier de video

Spel in kenniscafé

Kinderen besteden veel tijd aan spelen. Dat is niet alleen maar leuk, maar ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Op 12 december was Carolien te gast bij het kenniscafé van de Balie in Amsterdam dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Volkskrant, de KNAW en wetenschapsmuseum NEMO. Na een ludieke opening waarin Maarten Keulemans zich presenteerde als ludofoob (iemand met grote afkeer van spelletjes) ging de avond vooral over het belang van spelen, de rol van de speelgoedindustrie op bevestiging van jongens en meisjes stereotypen, gaming, en de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar spelen bij kinderen. De hele avond kan hier worden bekeken en beluisterd.

Virtueel empathie leren

 CarolienSign of time

Carolien Rieffe en Karin Wiefferink (NSDSK) hebben samen een onderzoeksubsidie gekregen van het Revalidatie Fonds en Stichting voor het Gehandicapte Kind om een VR game te ontwikkelen. Hiermee kunnen kinderen met communicatie beperkingen oefenen met een virtueel vriendje hoe je vriendschappen opbouwt en behoudt, hoe je ruzie maakt en het weer goed maakt. Het bedrijf Shosho zal deze game bouwen. Carolien heeft op een avond in Pakhuis de Zwijger al verteld over het belang van deze game. Lees meer.