Welkom

Iedereen is wel eens verdrietig, boos, of juist blij. Hoe je omgaat met emoties is heel belangrijk in sociaal contact. Hoe laat je zien dat je iets niet leuk vindt? Hoe reageer je als je een spel wint? Wat doe je als je jaloers bent? Kinderen leren hun emoties te herkennen, te begrijpen en leren hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Dit gebeurt onder invloed van ouders en docenten, maar ook vrienden spelen een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk.

Wat gebeurt er als je minder begrijpt van de communicatie om je heen? Of als de toegang tot deze communicatie bemoeilijkt wordt? Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende en dove kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens moeilijker onder woorden brengen, en/of hebben moeite anderen te begrijpen. Hierdoor is het leren over je eigen en andermans gevoelens moeilijker. Binnen het Focus on Emotions lab van Universiteit Leiden doen wij onderzoek naar de gevolgen van communicatieproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

EmoTOS

In het EmoTOS onderzoek kijken we naar de emoties en sociale relaties van kinderen en jongeren tussen de 9 en 15 jaar met een Taalontwikkelingsstoornis. Alle kinderen doen drie keer mee aan het onderzoek. Tussen april en december 2016 gaan we opnieuw bij alle kinderen langs voor het derde en laatste deel van het onderzoek. Klik voor meer informatie op het EmoTOS- tabblad

DECIBEL

In het DECIBEL project doen wij onderzoek naar kinderen met gehoorverlies. Heb jij een brief thuis gekregen over dit onderzoek en wil je meer weten? Klik dan op het DECIBEL-tabblad bovenaan deze pagina.

Emoties en cultuur

Daarnaast doen wij onderzoek naar emoties bij jongeren. Hierbij kijken we naar hoe iemands cultuur invloed heeft op emoties. Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan op het EMOTIES EN CULTUUR-tabblad bovenaan deze pagina. 

 

Partnerorganisaties:

logo Kentalisnsdsk    lumc    autisme   Logo-SpraakSaam   leiden

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door:

nutsohra-logo-2013nieuwnwoStichting Het Heinsius-Houbolt fonds

Laatste Nieuws

Alle data is binnen!

feest

Op dinsdag 14 februari heeft de laatste jongere met TOS deelgenomen aan het derde deel van het EmoTOS onderzoek. Van de 152 kinderen die zijn begonnen, hebben er maar liefst 130 kinderen drie keer mee gedaan. Samen met hun ouders hebben zij in totaal 211.660 vragen beantwoord. Dank jullie wel!! Wij zijn nu druk bezig alle gegevens samen te voegen en te analyseren. Eind 2017 zullen we alle resultaten presenteren.

Ervaringsverhaal

Het EmoTOS onderzoek heeft een klankbordgroep van professionals en ervaringsdeskundigen. Zo ook Heleen Gorter, moeder van een jongen met TOS. Tijdens de laatste bijeenkomst vertelde zij over haar ervaringen met haar zoon en de constante strijd die zij moeten voeren om gepaste hulp en onderwijs te krijgen voor hem. De erkenning van sociaal-emotionele problemen, juist terwijl het taalniveau is gegroeid, is voor hen een groot struikelblok.

               foto heleen

Zij werd hierna uitgenodigd bij de ambulante dienstverlening van Kentalis in Amsterdam om haar ervaringen te delen. Lees hieronder haar verslag.

Lees meer...

Jongeren en groepsdruk

Jongeren beïnvloeden elkaar bij het maken van beslissingen. Dit kan zowel leiden tot meer risico gedrag, maar ook tot meer pro-sociaal gedrag. Het is belangrijk ook de positieve kanten van groepsdruk onder jongeren te benadrukken stelt Jorien van Hoorn. Op 12 januari is zij gepromoveerd aan universiteit Leiden op dit onderwerp onder begeleiding van Prof. Evelien Crone, Prof. Erik van Dijk en Prof. Carolien Rieffe. Ook jongeren met autisme blijken gevoelig voor de mening van leeftijdsgenoten. Jorien vond dat zij zich in dezelfde mate lieten beïnvloeden bij verdeelspelletjes als leeftijdsgenoten zonder autisme. Bekijk hier de video